22 Nisan 2018’de yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları bugün (06.02.2018) başlıyor. Başvuru tarihinin yaklaşmasıyla birlikte konuyla ilgili kurumlardan da bir bir açıklamalar gelmeye başladı. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilatından yapılan açıklama…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana ve Edirne İl Müdürlüklerinden EKPSS Başvurularıyla alakalı açıklama duyurusu yapıldı.

Yapılan duyurularda, sınava ilk defa başvuracaklar ya da daha önce EKPSS’ye başvurup da engel durumu değişen adayların ÖSYM’ye gitmeden önce İl veya İlçe görevlisinden (varsa) ön kabul ve taahhüt Beyanı temin edilmesi ve bu belgenin görevli tarafından imzalı olması gerektiğine dikkat çekildi. Adayın engel durumu ve engel grubuna ilişkin detay bilgilerin yer aldığı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi olmadan ÖSYM Başvuru Merkezlerinde başvuru kabulü yapılmayacağının altı çizildi.

Yapılan açıklamada Ön Kabül ve Taahhüt Beyan belgesini alabilmek için aşağıdaki belgelerin gerekli olduğu vurgulandı.

Ön Kabul için Gerekli Belgeler

1.  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi
2.  Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmi belge aslı ve fotokopisi
3.  Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
4.  Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)
5.  EKPSS Aday Başvuru Formu

Bilindiği üzere, 22 Nisan’da yapılacak EKPSS için başvurular 06-21 Şubat tarihleri arasında alınacak. Bu yıl uygulamaya konulan Geç Başvuru Günü uygulaması için ise, başvurular 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. 22 Nisan’da yapılacak EKPSS 2018 sonuçları 17 Mayısta açıklanacak. Bu sınavın ilk ataması ise Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

İlkokul, Ortaokul, İlköğretim mezunu adaylar için Engelli Kura Başvuruları ise 02-16 Mayıs tarihlerinde alınacak. Kura için geç başvuru günü ise 29-30 Mayıs 2018 olarak belirl