Verildiği Makam :T.C. Cumhurbaşkanlığı
Tarih : 10 .06.2020
Karar Sayısı :2650

Merkezi İstanbul ilinde bulunan Türkiye Beyazay Derneği’nin izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılmasına, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.