İstanbul’da yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle okuldaki eğitime erişemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmış olan fiziksel engellilerin evden online eğitim görmelerini, böylece eğitim sistemine dahil olmalarını ve istihdam süreçlerinde sahip oldukları konumun engelli olmayanlarla eşitlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen bir projedir.

 

Engellilerin önündeki en büyük engelin eğitimsizlik olduğu gerçeğine inanan Beyazay, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin engellilerin eğitimi için bir fırsat olduğunu düşünmektedir. Bu gelişmelerin engellilerin eğitimi yönünde kullanılması hem engellilerin eğitim görmesini sağlayacak, bilgi teknolojilerine yakınlığını artıracak, hem de toplumsal konumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Dahası, İstanbul’da yaşayan engellilerin nitelikli iş gücüne dahil edilmesinin önünü açacak ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine, farklı sektörlerde katma değer üretmelerine imkan sağlayacaktır. Online Eğitim, Türkiye Beyazay Derneğinin gördüğü gerçek bir çözüm değildir; fakat okulların fiziksel engelli öğrenciler için erişilebilir hale getirilene kadar uygulanacak geçici bir önlemdir.
Projeden İstanbul’da yaşayan ve fiziksel engeli nedeniyle okuldaki eğitime erişemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmış olan 7-18 yaş aralığındaki 431 fiziksel engelli yararlanacaktır.
Online Eğitim ile Engelleri Aşıyoruz projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, ve İstanbul Valiliği ile ortaklaşa Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülmektedir.