Türkiye Beyazay Derneği ve TİKA işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Projenin amacı; engellilere ve topluma yönelik bir model program geliştirmek amacıyla Türkiye sınırları dışında yaşayan soydaşları engelliler konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek, birer hizmet modeli oluşturmak suretiyle engellileri topluma kazandırmak, eğitimlerini, meslek edinmelerine yönelik çalışmaların altyapısını oluşturmak ve toplumla kaynaşmasına yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

Türkiye Beyazay Derneği, öncelikle İstanbul’da engelliler alanında olmak üzere, her çeşit engelliliğe yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmekte ve her geçen yıl büyümektedir. İstanbul dışında Türkiye’de ve yurt dışında pek çok şubesi bulunan Beyazay, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Türk nüfusunun yoğun olduğu bazı ülkelerde engellilere yönelik çalışmalar konusunda işbirliğinin geliştirilmesinin tüm ülkelere olumlu katkılar sağlayacağını düşünmektedir. Bu işbirliklerinin kurulması neticesinde, engellilere yönelik yenilikler konusunda engellilerin bilgilendirilmesi, toplumun engelliler konusunda bilinçlendirilmesi ve daha da önemlisi, bu alanlarda sürekli işbirliğinin tahsisi sağlanmış olacaktır.
Projenin hedef kitlesini Türk Cumhuriyetleri ve Türk halkının yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki engelliler ve toplum oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak ilk planda Kırgızistan, Tataristan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Kosova vb. ülkelerde çalışmaların başlatılması planlanmıştır.
Türkiye Beyazay Derneği tarafından, TİKA işbirliğiyle, 2007 yılı içinde, Kırgızistan’da Turkuaz Projesi’nin ilk uygulaması gerçekleştirilmiş ve Bişkek’te görme engellilere yönelik bir bilgisayar eğitim laboratuarı, bir sesli kitap kayıt stüdyosu, bir işaret dili eğitim ünitesi, bir çağrı merkezi servisi oluşturulmuş ve ayrıca, eğitimlerini tamamlamış olan engellilerin yeni öğrencileri eğitmek üzere çalışmaları desteklenmiştir. Bu çalışmalar halen işbirliği içinde devam ettirilmektedir.
Bu çalışmadan sonra 2008 yılında Tataristan’ın Kazan kentinde görme engelli yetişkinlerin bilgisayar konusunda eğitimi, bilgisayar eğitim merkezinin teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki engellilerle Tataristan’daki engelliler arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir proje gerçekleştirilmiş ve başlatılan işbirliği devam ettirilmiştir.