Türkiye Beyazay Derneği; görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli olan tüm engelli kitlesini hedef almaktadır. Bunun dışında, engellilerin yakınları, ilgili kurumlar ve toplumun geneli, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları açısından geniş bir hedef kitleyi oluşturmaktadır.

Türkiye Beyazay Derneğinin hizmet alanı başlıca 5 ana başlıkta toplanmaktadır.

1. Eğitim Çalışmaları

2. Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları

3. Farkındalık Oluşturma Çalışmaları

4. Destek Hizmetleri

5. Uluslararası Çalışmalar