DENETLEME KURULU ÜYELERİ ve GÖREVLERİ

Turgut VURAL
Denetleme Kurulu / Başkan

Zehra Betül ÖZSEÇER
Denetleme Kurulu /  Üye

İlkşan GÖGERÇİN
Denetleme Kurulu / Üye

Kübra GÜRBÜZ
Denetleme Kurulu / Üye

Durmuş SAYASLAN
Denetleme Kurulu / Üye