Türkiye Beyazay Derneğinin vizyonuengellilerin, engelli yakınlarının, engelliye hizmet verenlerin ve toplumun engelliler ile ilgili bakış açısının değiştirilmesi yönünde eğitim ile ilgili tüm çalışmaları içermektedir.

Misyonumuz;

  • Engellilerin eğitimi.
  • Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb… hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek.
  • Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata uyumu; insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak.
  • Engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; sosyal dayanışmayı sağlamak.
  • Engelliler ve toplum  arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamak.
  • Engelliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak.