Merkezi istanbul ilinde bulunan “Türkiye Beyazay Derneği”nin kamu yararına çalışan  derneklerden sayılması; Maliye Bakanlığı’nın görüşüne  dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 1116/2008 tarihli ve 1903 sayılı  yazısı  üzerine, 5253 sayılı Demekler Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6 /2008  tarihinde kararlaştırılmıştır.