11/05/2024 TARİHLİ GENEL KURUL DUYURUSU
Türkiye Beyazay Derneğimizin genel kurul toplantısı 11/05/2024 tarihinde Cumartesi günü saat 11:00’de
İstanbul Zeytinburnu Biruni Üniversitesi toplantı salonu Adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise
18/05/2024 tarihinde aynı saatte ve İstanbul kartal UğurMumcu Mah. Akasya sk. No:12 Genel Merkezimiz
konferans salonunda yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Merkezefendi, 75 Sk No:1-13 M. G, 34015 Zeytinburnu/İstanbul

Toplantı Gündem Maddeleri
1-Hazırun Listelerinin İmzalanması
2-Açılış
3- Divanın teşekkülü
4- Gündemin Okunması
5- Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması,
6-Misafirlerin konuşmaları
7- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,
8-Denetim raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
9- Tahmini bütçenin okunması ve müzakeresi,,
10- Tüzük değişiklikleri, Genel Yönetim Kurulu2na verilecek yetkiler
11- Genel Koordinasyon Kurulu üyelerinin ilanı
12-Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun seçimi
13-Dilek ve temenniler,
14-Kapanış.