Göndereceğiniz film en fazla 15 dakika olmalıdır. Bu süreden aşağı olan tüm filmler kabul edilecektir.