enGrehber küçük enerjileriniz sayesinde büyük gelişmeler gösterecek. enGrehber sürekli gelişen bir yapay zeka yazılım. Şu şekilde katkı yapabilirsiniz? 1. Çok fazla soru sorarak 2. Bir konuyu farklı şekillerde sorarak 3. Hata yaptığında veya tatminkar cevap vermediğinde engrehber@beyazay.org.tr bildirerek cevabın daha iyi nasıl verilebileceği hakkında önerilerinizi engrehber@beyazay.org.tr bildirerek 4. enGrehber daha nasıl faydalı olabilir önerilerinizi engrehber@beyazay.org.tr bildirerek 5. Yukarıdaki 5 maddeyi çevrenizdekilerin veya ulaşabildiklerinizin de yapmasını sağlayarak enGrehber EKİBİ