Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Kanunlar

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


Kanun Numarası : 3289

Kabul Tarihi : 21/5/1986

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/5/1986 Sayı: 19120


Görev

Madde 2 – Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:o) (Ek: 1/7/2005-5378/33 md.) Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,itibaren dört yıl uygulanır.