Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Kanunlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu


Kanun Numarası : 197

Kabul Tarihi : 18/2/1963

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/2/1963 Sayı : 11342İstisnalar:

Madde 4 – (Değişik: 26/11/1980 - 2348/4 md.)

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.c) (Değişik: 25/12/2003-5035/22 md.) Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.