Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Kanunlar

Deniz İş Kanunu


Kanun Numarası : 854

Kabul Tarihi : 20/4/1967

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586


Sakat ve eski hükümlü çalıştırma:

Madde 13 – Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır.


Ceza hükümleri:

Madde 50 –ç) (Değişik: 23/1/2008-5728/319 md.) 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.