Mobile

MEVZUAT » Kanunlar

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasınınn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Engelliler Hakkında Kanun*
Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
Deniz İş Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
Evrensel Hizmet Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
İş Kanunu
İşsizlik Sigortası Kanunu
Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu
Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Karayolları Trafik Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Mesleki Eğitim Kanunu
Milli Eğitim Temel Kanunu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Noterlik Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Pasaport Kanunu
Posta Hizmetleri Kanunu
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu*
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
Sosyal Hizmetler Kanunu
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Terörle Mücadele Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Türk Medenî Kanunu
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu