Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Genelgeler

2013/11 sayılı İlk Kabul ve Müdahale Birimi hakkında genelge


GENELGE
(2013/11)


Bakanlığımızca yapılan mevzuat çalışmalarında, bakıma muhtaç engelli bireylerin bakım merkezlerine yerleştirilmeden önce bakım ihtiyaçlarının ve uygun hizmet modelinin belirlenmesi amacıyla üç aya kadar bakılacakları İlk Kabul ve Müdahale Birimlerinin her ilimizde en az bir adet oluşturulması öngörülmüştür.

Bu nedenle her ilimizde öncelikle Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine ya da Huzurevlerine, bu kuruluşların bulunmaması halinde ise uygun görülecek bir sosyal hizmet kuruluşuna bağlı ek ünite olarak asgari 6 yatak kapasiteli "İlk Kabul ve Müdahale Birimi" açılması gerekmektedir.

İlk Kabul ve Müdahale Birimlerinin açılış ve işleyişinin aşağıdaki esaslar dâhilinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Buna göre;

1- Öncelikle kuruluşlarımız bünyesinde oluşturulması,

2- Bunun mümkün olmaması halinde kiralama yöntemi de kullanılarak ev tipi küçük kapasiteli binalarda oluşturulması,

3- Açılış onaylanılın ve ihtiyaç duyulan ödenek ve özel hizmet alımı yetkilerinin Bakanlığımızın ilgili birimlerinden talep edilmesi,

4- Engellilerin birime kabulünde yaş, cinsiyet ve engel gruplarına dikkat edilmesi ve farklı yaş, cinsiyet ve engel gruplarına birlikte hizmet sunulması hâlinde gerekli tedbirlerin alınması,

5- İhtiyaç halinde aynı ilde farklı yaş, cinsiyet ve engel gruplarına hizmet sunmak üzere birden fazla birim oluşturulması,

6- Birimin her türlü ihtiyaçlarının bağlı bulunulan müdürlük tarafından temin edilmesi,

7- Birimde görevli personelin birimde engelli bulunmadığı zamanlarda birimin bağlı olduğu müdürlük bünyesinde çahştınlması,

8- Birime engelli kabulünün İl Müdürlüğünün onayı ile yapılması,

9- Kabulü yapılan engellinin ve ailesinin değerlendirilmesi için gerekli mesleki personelin görevlendirilmesi,

10- Kesin kabule ilişkin eksik belgelerin olması halinde söz konusu belgelerin ivedilikle temin edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

11- Engelli bireyin birimde bulunduğu süre içinde, kendisinin yüksek yararı gözetilerek, en uygun hizmet modelinin belirlenmesi,

12- Hizmet modelinin belirlenmesi sürecinde de evde bakım hizmeti, koruyucu aile ve gündüzlü bakım hizmet modelleri gibi ailesinin yanında desteklenerek bakım ihtiyacının giderilmesine yönelik hizmet modellerine öncelik verilmesi, yatılı kurum bakımının en son hizmet modeli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İlk Kabul ve Müdahale Birimlerinin ivedilikle açılmasını ve hizmetlerinin yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde yürütülmesini rica ederim


Ahmet ZAHTEROĞULLARI
Bakan a.
Müsteşar