Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Genelgeler

2008/07 Sayılı Bakıma Muhtaç Özürlülerin Acil Yerleştirme İşlemleri konulu Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi


GENELGE
(2008/07)


Bakıma muhtaç özürlünün acil olarak durumuna uygun bir kuruluşa yerleştirilmesi sürecinde, evrakların tamamlanması aşamasında özürlüye bakacak kişinin bulunamaması halinde nasıl hareket edileceği konusunda tereddüde düşüldüğü görülmektedir.

Bakıma muhtaç özürlünün kalacak bir yerinin olmaması, bakacak kimsesinin bulunmaması, hayati tehlikenin bulunması, bakım hizmeti veren kişilerin ilgili evrakların tamamlanması sürecinde özürlüye bakamayacak kadar zor şartlar altında bulunması gibi acil durumlarda, özürlünün evraklarının tamamlanması beklenilmeksizin acil valilik oluru ile durumuna uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi gereklidir.

Uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi gerekli görülmüştür.

Buna göre;
1. Öncelikle o ilde bulunan, özürlünün geçici olarak bakılabileceği bakım ve rehabilitasyon merkezi veya durumuna uygun olabilecek diğer resmî sosyal hizmet kuruluşlarından birisine acil valilik onayı ile geçici olarak yerleştirilmesi, ilgili evrakların il sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından ivedilikle hazırlanması ve durumuna uygun kuruluşa yerleştirilmesi işlemlerinin başlatılması;

2. İlde söz konusu özürlünün durumuna uygun resmî sosyal hizmet kuruluşu bulunamaması veya mevcut kuruluşlarda boş yer olmaması, ancak ilde özel bakım merkezi bulunması ve özel bakım merkezinin de bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi halinde; bakıma muhtaç özürlünün acil valilik onayı ile özel bakım merkezine yerleştirilmesi ve ilgili (özürlü sağlık kurulu raporu, bakım raporu vb.) evraklarının azami 6 ay sürede (diğer Kurumlardan kaynaklanan gecikmeler hariç) hazırlanması veya hazırlatılması;

3. Evraklarının tamamlanması sonucunda söz konusu özürlünün "Bakıma Muhtaç Özürlü" kapsamında değerlendirilmesi ve yerleştirilen özel bakım merkezinde bakılmasına karar verilmesi durumunda geçici valilik onayının sürekli il onayına dönüştürülmesi;

4. Özel bakım merkezinde bakımı yapılan söz konusu bakıma muhtaç özürlünün bakım ücretinin ilgili merkeze ödenmesinde acil valilik onayının alındığı tarihin esas alınması;

5. Ancak evraklarının tamamlanması neticesinde, söz konusu özürlünün "bakıma muhtaç özürlü" kapsamında olmadığının veya yerleştirilen özel bakım merkezinde kalmasının uygun olmayacağının anlaşılması hâlinde; söz konusu özürlünün özel bakım merkezinde bakıldığı süre içerisinde bakımı karşılığında gerekli ödemenin (aylık iki net asgari ücret tutarında) yapılması; özürlünün bakıma muhtaç kapsamında olmadığının veya söz konusu özürlünün bu merkezde kalmasının uygun olmayacağının özel bakım merkezine tebliğ tarihinden itibaren ödeme yapılmaması, bu durumdaki özürlünün gerek görülmesi hâlinde uygun sosyal hizmet modeline yönlendirilmesi;

6. Söz konusu özürlünün bulunduğu ilde yerleştirilebileceği resmî ve özel sosyal hizmet kuruluşu bulunamaması hâlinde; konunun ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilmesi, Genel Müdürlükçe özürlünün resmî bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilememesi durumunda, özürlünün bir özel bakım merkezine geçici olarak yerleştirilmesi için ilgili il müdürlüğünce illerinde özel bakım merkezi bulunan diğer il müdürlükleri ile iletişim kurulması, söz konusu özürlüye bakım hizmeti verebilecek özel bakım merkezi bulunması hâlinde özürlü ve dosyasının ilgili il müdürlüğüne gönderilmesi, özel bakım merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce söz konusu özürlü için acil valilik onayı alınarak özel bakım merkezine geçici olarak yerleştirilmesi, söz konusu özürlünün kesin yerleştirme işlemleri için ilgili evrakların il müdürlüklerince koordineli çalışılarak azami 6 ay sürede (diğer Kurumlardan kaynaklanan gecikmeler hariç) tamamlanması, evrakları tamamlanan özürlü hakkında 3,4 ve 5'inci maddelerde belirtildiği şekilde işlem yapılması;

7. Yukarıdaki diğer maddelerde belirtilen hususların dışında, normal işlemleri yapılan ve bakım raporunda bakıma muhtaç özürlünün özel bakım merkezine yerleştirilmesi kararı verilen ancak il müdürlüğünün vereceği yerleştirme onayı sürecinde eksik evrak tespit edilen vakalarda; eksik evrakın tamamlanması sürecinin ikinci paragrafta belirtilen acil durumlar nedeniyle sorun oluşturması durumunda, yine acil valilik onayı ile özürlünün ilgili özel bakım merkezine yerleştirilmesi ve 2,3,4,5 ve 6'ncı maddelerde belirtildiği şekilde işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.
Gereğini önemle rica ederim.


İsmail BARIŞ
Genel Müdür