Mobile
Mevzuat

MEVZUAT » Genelgeler

2008/06 Sayılı Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması konulu Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi


GENELGE
(2008/06)

30.07.2006 tarih ve 2644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin” ek birinci maddesinde  “Bakıma muhtaç özürlüler için özel birim oluşturmaları, 30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında istenen şartları yerine getirmeleri ve özel bakım merkezi açılış izni almaları kaydıyla, 03.09.1997 tarih ve 23099 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özel Huzurevleri  ve  Yaşlı Bakımevleri  Yönetmeliği kapsamında açılan ve faaliyet gösteren kuruluşlar bedensel özrü veya yaşlılığa bağlı hastalığı nedenleriyle bakıma muhtaç özürlü olanlara da bakım hizmeti verebilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün uygulanmasında aşağıda belirtilen hususların  dikkate alınması gerekmektedir.

Buna göre;

“Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde hizmete açılan özel huzurevi ve yaşlı bakımevleri hizmet binası içinde özel birim oluşturulması halinde; “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde özel bakım merkezi açılması ve bu özel bakım merkezinde “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin” ek birinci maddesi gereğince bedensel özrü veya  yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle bakıma muhtaç özürlü olanlara bakım hizmeti verilmesi mümkündür. Bu bakım hizmetine ilişkin ücret ödemesi “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

“Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin” ek birinci maddesinde belirtilen “özel birim” cümlesi, özel huzurevi  ve yaşlı bakımevi hizmet binası içerisinde Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği hükümlerine göre hizmete açılacak olan özel bakım merkezi için kullanılacak alanı ifade eder.

Özel bakım merkezinin açılışına ilişkin başvuru ve açılış izin onayının alınması gibi iş ve işlemler “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında yürütülür. Ayrıca hizmet binasının; hangi bölümlerinin özel huzurevi ve yaşlı bakımevi tarafından, hangi bölümlerinin özel bakım merkezi tarafından, hangi bölümlerinin de ortak kullanılacağı tasdikli plan üzerinde belirtilir.

Özel bakım merkezinde görev yapacak sorumlu müdür ve diğer tüm personel “Bakıma Muhtaç Özürlülere  Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin genelge ve talimat hükümleri çerçevesinde istihdam edilir.

Bakıma muhtaç özürlülere hizmet verecek özel bakım merkezinin  “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği”nde  belirtilen fiziki şartlara sahip olması ve fiziki şartlar ile ilgili ayrıntılı düzenlemede de “Bakım Merkezlerinin Fiziki Özellikleri ve Donanımı İçin Gerekli Malzemeler” konulu 01.08.2006 tarih ve 2006/10 sayılı genelge hükümlerinin dikkate alınması gereklidir.

Özel Bakım Merkezi ile  Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi  bahçeyi, yemekhaneyi, idari bölümleri (müdür, sekreter, muhasebe odaları gibi) belirtilen Yönetmeliklerdeki ve genelgelerdeki genişliği sağlamak şartıyla ortak kullanabilirler.

Özel bakım merkezi kurucusunun talep etmesi hâlinde; özel bakım merkezinde, sadece 55 ve üzeri yaş grubundaki bedensel özrü veya yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle bakıma muhtaç özürlü olanlara hizmet verilebilir.

Özel bakım merkezleri “Bakıma Muhtaç Özürlülerin  Tesbiti  ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” ve bu yönetmeliklerin uygulanmasına ilişkin genelge ve talimat yazıları hükümlerine göre; özel huzurevi ve yaşlı bakımevleri de “Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin genelge ve talimat yazıları hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürür.

Gereğini rica ederim.

İsmail BARIŞ
Genel Müdür